Slovenčina  -  Taliančina  -  Angličtina  -  Nemčina 

Tlmočenie

Je dôležité sa dorozumieť a rozumieť tomu, čo sa hovorí – bez námahy. Vyhnite sa  nedorozumeniam v porozumení alebo etikete, ktoré by ste nikdy neurobili vo svojom rodnom jazyku. Využite komfort byť sprevádzaný tlmočníkom pri akejkoľvek dôležitej situácií.

Tlmočenie
pre osobné aj obchodné účely

Úradné tlmočenie v Taliansku
/ notárske zápisnice, súdne pojednávania, sobáš /     

Sprevázdanie
/ obchodné stretnutia, pracovné  konferenie, spoločenské udalosti /

Offline /obhliadky pri kúpe nehnuteľnosti v zahraničí, mediálne rozhovory / 


Simultánne tlmočenie prebieha paralelne.Tlmočník počúva rečníka a v okamihu prekladá prejav.  Tlmočenie prebieha jednosmerne.


Konzekutívne tlmočenie prebieha s určitým časovým odstupom. Tlmočník počúva rečníka a na odmlku následne tlmočí obsah jeho prejavu. Tlmočenie môže prebiehať obojsmerne aj ako videohovor.

Komunikujte jasne a efektívne 

Bezplatná cenová ponuka

Do žiadosti uveďte mesto, krajinu a dátum a typ udalosti pri ktorej potrebujete tlmočnícke služby. 

Garancie:

Výhodné a transparentné ceny

Po potvrdení cenovej ponuky obdržíte zmluvu

Diskrétnosť a ochrana    osobných údajov