Slovenčina  -  Taliančina  -  Angličtina  -  Nemčina 


Preklady  

Vyjadrite svoje posolstvo jasne a spoľahlivo takmer v akomkoľvek formáte, ktorý si viete predstaviť. V produktových manuáloch, školiacich príručkách, obchodných zmluvách, technických správach a ešte oveľa viac.

Technické preklady

Strojníctvo
Stavebníctvo
/ Technická dokumentácia/

Právne preklady

Notárske listiny
Obchodné a pracovné zmluvy
Kúpn a predaj
/ Kúpno predajné zmluvy, darovacie listiny, splnomocnenia/


Vzdelanie a literatúra

Formatívne kurzy pre zamestnancov, študentov, vašich klientov
Detská literatúra

Bankovníctvo a ekonómia

Výpis bankového účtu, daňové priznanie

Médiá

Webové stránky, reklamy, zábavný priemysel

Pri vyžiadaní cenovej ponuky prosím uveďte o aký text sa jedná a koľko má znakov alebo strán

Bezplatná cenová ponuka

Uveďte čo najviac podrobností o danom texte. 1 normostrana je klasifikovaná ako 18000 znakov vrátane medzier a cena je určená odbornosťou textu.
Po potvrdení cenovej ponuky budete oboznámený s dátumom dodania.

Garancie:

Výhodné a transparentné ceny

Po potvrdení ce novej ponuky obdržíte zmluvu

Diskrétnosť a ochrana osobných údajov