Moje podnikanie

Poslanie a vízia


Mojím poslaním je zlepšiť Vašu spoluprácu a komunikáciu so zahraničným trhom. Poskytujem prekladateľské a tlmočnícke služby. Taktiež vystupujem pri komunikácii s Vašimi dodávateľmi a obchodnými partnetmi a som Vám podporou pri birokratických úkonoch pre firmy ale aj jednotlivcov.Víziou je podporiť Váš potenciál, komunikovanie s istotou. Využívanie lokalizácie pri zahraničnom obchode, aby ste spolupracovali, komunikovali a predávali ako miestni. Kvalita 

obsahu sprostredkovaných dokumentov a komunikácia so špecifickým zahraničným publikom Vám zefektívni prácu a ušetrí Váš čas.