Vitajte v Taliansku

Ponúkam služby sprostredkovania, prekladu- tlmočenia a taktiež pomoci so všetkými formálnymi a praktickými aspektmi pri kúpe a prenájme nehnuteľností v  Taliansku.

V Talianskom meste Terst pôsobím od roku 2017 a pomáham cudzincom, najme slovákom a čechom s realizáciou ich sna, mať druhý domov pri mori.

Služby sprostredkujem okrem slovenčiny a češtiny aj v angličtine, nemčine.

Proces kúpy nehnuteľnosti v Taliansku


1. Ako prebieha proces kúpy nehnuteľnosti v Taliansku?

2. Aká je daň z nehnuteľnosti pri kúpe Prima Casa a pri kúpe Seconda Casa?

3. Ako prebieha notárske konanie ? 

1.  Cena nehnuteľnosti a zoznam záujemcov o nehnuteľnosť


Predávajúci stanovuje cenu nehnuteľnosti, ktorá je platná a môže byť počiatočná. V prípade ak je záujemcov viac, môžu cenu akceptovať alebo prípadne navýšiť. Po návrhu cenovej ponuky za danú nehnuteľnosť bude záujemca zaradený do Zoznamu Záujemcov, ktorú vedie RK. Zoznam záujemcov je zostavený chronologicky podľa dátumu podania cenovej ponuky. Po schválení cenovej ponuky predávajúcim / či už je záujemca jeden, alebo viacero /, nastávajúci majiteľ skladá kauciu a kúpno-predajný proces postupuje do notárskej kancelárie.

2. Registračná daň z nehnuteľnosti Prima Casa/ Seconda Casa


V Taliansku existujú dva typy registračnej dane. V prípade ak kupujete nehnuteľnosť/ Prima Casa a rozhodnete sa mať trvalé bydlisko v Taliansku, je povinosťou zaplatiť 2% z katastrálnej hodnoty nehnuteľnosti ( cena sa vyrátava z katastrálnej hodnoty nehnuteľnosti, ktorá je nižšia ako trhová cena/ m2).

V prípade, ak sa rozhodnete si ponechať trvalé bydlisko na SR/ ČR na nehnuteľnosť sa klasifikuje ako Seconda Casa a je povinosťou zaplatiť 9% z katastrálnej hodnoty nehnuteľnosti ( cena sa vyrátava z katastrálnej hodnoty nehnuteľnosti, ktorá je nižšia ako trhová cena/ m2) 

3. Priebeh Notárskeho konania


Podľa Talianskej legislatívy je notár zodpovedný za vystavenie kúpno-predajnej zmluvy. Ručí za pravdivosť a platnosť všetkých dokumentov týkajúcich sa nehnuteľnosti a prítomných osôb. Zahraničný kupujúci je zo zákonna povinný mať preloženú zmluvu do jazyka, ktorý ovláda (pokiaľ neovláda taliančinu). Počas notárskeho konania je taktiež povinná prítomnosť bilingálneho svedka, ktorý svedčí za pravdivosť prekladu a tlmočeného slova. V momente podpísania zmluvy všetkými prítomnými stranami a entitami, zmluva nadobúda právnu platnosť.  Notárske konanie trvá približne 2 hodiny a je vedené dvojjazyčne.

____________________________________________________________

V prípade, ak máte ďaľšie otázky ohľadom kúpy nehnuteľnosti v Taliansku alebo života v zahraničí, neváhajte ma kontaktovať telefonicky alebo emailom.